Program Committee

 

Program Committee Co-Chairs

Senior Program Committee

Program Committee

Additional Reviewers

 • Nima Anari
 • Yucheng Chen
 • Alessandro Epasto
 • Dora Erdos
 • Xuhui Fan
 • Esther Galbrun
 • Scott Gilpin
 • Behzad Golshan
 • Bo Han
 • Adam Jatowt
 • Chen Jin
 • Xin Jin
 • Jeon-Hyung Kang
 • Johannes Knopp
 • Rui Li
 • Zhen Liao
 • Ruoqian Liu
 • Ilya Markov
 • Charalampos Mavroforakis
 • Swapnil Mishra
 • Hua Ouyang
 • Makoto P.
 • André Panisson
 • Wen Pu
 • Marian-Andrei Rizoiu
 • Natali Ruchansky
 • Warren Schudy
 • Michael Schuhmacher
 • Suvash Sedhain
 • Mohit Sharma
 • Gyanit Singh
 • Greg Stoddard
 • Gabriele Tolomei
 • Manos Tsagkias
 • Lydia Weiland
 • Jianpeng Xu
 • Kunpeng Zhang
 • Yongfeng Zhang
 • Bolong Zheng
 • Mianwei Zhou
 • Yin Zhou

Best Paper Award Committee

 • Chair: Qiang Yang (Hong Kong University of Science and Technology)
 • Hongyuan Zha (Georgia Institute of Technology)
 • Yaron Singer (Harvard University)
 • Dou Shen (Baidu)

Comments are closed.