Organizing Committee


General Chairs


tat seng chua

Tat-Seng Chua

National University of Singapore

general_hadylauw

Hady W. Lauw

Singapore Management University

PC Chairs


luosi

Luo Si

Alibaba Group

evimariaterzi

Evimaria Terzi

Boston University

panayiotistsaparas

Panayiotis Tsaparas

University of Ioannina

Workshop Chairs


Yuan Fang

Yuan Fang

Singapore Management University

Ingmar Weber

Ingmar Weber

Qatar Computing Research Institute

Tutorial Chairs


Jing Gao

Jing Gao

Purdue University

Fabian M. Suchanek

Fabian M. Suchanek

Télécom Paris University

Industry Day Chairs


Daxin Jian

Daxin Jiang

Microsoft STCA

Krishnaram Kenthapadi

Krishnaram Kenthapadi

Fiddler AI

Grace Hui Yan

Grace Hui Yang

Georgetown University

Demo & Posters Chairs


Zhifeng Bao

Zhifeng Bao

RMIT

Liqiang Nie

Liqiang Nie

Shandong University

Doctoral Consortium Chairs


Aixin Sun

Aixin Sun

Nanyang Technological University

Chuan-Ju Wang

Chuan-Ju Wang

Academia Sinica

WSDM Cup Chairs


Yang Song

Yang Song

Kuaishou Technology

Makoto Yamada

Makoto Yamada

Kyoto University, RIKEN

Smart City Day Chairs


Ying Li

Ying Li

AwanTunai

Wei Lu

Wei Lu

Singapore University of Technology and Design

Publicity Chairs


Xia Ben Hu

Xia (Ben) Hu

Rice University

Min Zhang

Min Zhang

Tsinghua University

Sponsorship Chairs


Xiangnan He

Xiangnan He

University of Science and Technology of China

Liangjie Hong

Liangjie Hong

LinkedIn

Karthik Subbian

Karthik Subbian

Amazon

Proceedings Chair


Tuan Le

Tuan Le

New Mexico State University

Local Arrangements Chair


Yixin Cao

Yixin Cao

Singapore Management University

Finance and Registration Chair


Lizi Liao

Lizi Liao

Singapore Management University

Student Volunteers Chairs


Hao Fei

Hao Fei

National University of Singapore

Guansong Pang

Guansong Pang

Singapore Management University

Web Chair


Thanh Son Nguyen

Thanh-Son Nguyen

A*STAR

Virtual Platforms Chair


Quoc-Tuan Truong

Quoc-Tuan Truong

Amazon

Student Travel Awards Chair


Huiping Cao

Huiping Cao

New Mexico State University

Best Paper Award Chair


George Karypis

George Karypis

University of Minnesota

Test of Time Award Chair


Ee-Peng Lim

Ee-Peng Lim

Singapore Management University