IMPORTANT NOTE: Individual events may have their unique time schedules — please check individual events for their specific starting times

Event Timeslots (2)

Fri (Feb. 25)
-
Session chairs: WSDM Cup (Neil Shah), Smart City Day (Hua Wei, Beibei Li, Dragan Boscovic), Workshop #1 (Bo Liu, Dongjin Song, Fabio Pinelli, Fabrizio Silvestri, Fenglong Ma, Gabriele Tolomei, Heng Huang), Workshop #2 (Sudarshan Lamkhede, Anlei Dong, Moumita Bhattacharya, Hongning Wang), Workshop #3 ( Lluis Garcia-Pueyo, Panayiotis Tsaparas, Anand Bhaskar, Prathyusha Senthil Kumar, Roelof van Zwol, Timos Sellis, Anthony McCosker, Paolo Papotti). Workshop #4 (Yixing Fan, Xiaohui Xie, Dehong Ma, Shuaiqiang Wang, Jiafeng Guo, Yiqun Liu). Workshop #8 (Tyler Derr, Yao Ma, Lingfei Wu, Feng Shi, Victor Lee)

Fri (Feb. 25)
-
Session chairs: WSDM Cup ( Neil Shah), Smart City Day (Hua Wei, Beibei Li, Dragan Boscovic), Workshop #5 ( Liangjie Hong, Mohammed Korayem, Haiyan Luo), Workshop #6 ( Da Xu, Jianpeng Xu, Jiliang Tang, Min Liu, Tobias Schnabel), Workshop #7 (Vachik Dave, Linsey Pang, Xiquan Cui, Lingfei Wu, Hamed Zamani, George Karypis), Workshop #8 (Tyler Derr, Yao Ma, Lingfei Wu, Feng Shi, Victor Lee)